Bán lô đất đẹp 1533m, có sẵn 822m đ𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐨̂̉ 𝐜𝐮̛, mặt tiền tới 52m

Giá: 27 tỉ có thương lượng
Diện tích: 1533m, có sẵn 822m đ𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐨̂̉ 𝐜𝐮̛, mặt tiền tới 52m

Xã Xuân Thọ - T.P Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng

👉 Cần bán lô đất đẹp 1533m, có sẵn 822m đ𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐨̂̉ 𝐜𝐮̛, mặt tiền tới 52m
🎗Nằm ở Xuân Thọ, Tp. Đà Lạt. Cách trung tâm 11km, nằm trong khu dân cư sầm uất với nhiều biệt thự của người SG, 𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐫𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐚̆𝐧 𝐦𝐚̂𝐲 rất đẹp, bên cạnh có nhiều quán cafe , 𝐡𝐨𝐦𝐞𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠( 𝐍𝐚̆́𝐧𝐠 𝐗𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐚̀𝐨, 𝐒𝐨̛𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡, 𝐂𝐚𝐟𝐞 𝐨̂𝐧𝐠 Đ𝐢𝐞̂̀𝐧)…
🎗𝐕𝐞̂̀ đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐚́: 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐋𝐨̣̂ 𝟐𝟎 và nằm cách đường tránh TP Đà Lạt từ Đèo Prenn lên Xuân Thọ chỉ 200m. Sau này đi từ sân bay về Xuân Thọ sẽ gần hơn từ sân bay về TP Đà Lạt 3km.
🎗𝐕𝐞̂̀ 𝐐𝐮𝐲 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡: 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̣ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐐𝐮𝐲 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 𝐋𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐨̂ 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐗𝐚𝐧𝐡, 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐓𝐏 Đ𝐚̀ 𝐋𝐚̣𝐭, 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐨̛̉ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 Đ𝐋 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̣- 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐂𝐚̂̀𝐮 Đ𝐚̂́𝐭. Có khí hậu đẹp nhất ĐL, nhiều điểm săn mây nổi tiếng.
🎗Năm 2022 𝐓𝐏 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐜𝐨𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 đ𝐞̀𝐨 𝐏𝐫𝐞𝐧𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̣ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐚̀𝐢 𝟗,𝟒𝐤𝐦 . Như vậy đi từ sân bay về 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̣ sẽ gần hơn từ sân bay về Đà Lạt.
🎗Có nhiều Doanh nghiệp lớn về Xuân Thọ đầu tư gồm:𝐍𝐨𝐯𝐚𝐥𝐚𝐧𝐝, Phương Trang…Riêng Novaland sang đầu năm 2022 sẽ khởi công dự án.
🎗Các tiện ích như trường học, chợ, Ubnd, trạm y tế đều gần bên.
🎯𝐏𝐡𝐚́𝐩 𝐋𝐲́: sổ riêng, sang tên công chứng nhanh gọn.
👉 Đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐨̂ đ𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̂́𝐦 𝐡𝐨𝐢 𝐜𝐨́ 𝐬𝐚̆̃𝐧 𝐭𝐡𝐨̂̉ 𝐜𝐮̛, 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢, 𝐯𝐢𝐞𝐰 đ𝐞̣p
💵 Giá bán : 27 tỉ thương lượng chính chủ.
►Hotline: 0898910707
👉 Cần bán lô đất đẹp 1533m, có sẵn 822m đ𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐨̂̉ 𝐜𝐮̛, mặt tiền tới 52m
🎗Nằm ở Xuân Thọ, Tp. Đà Lạt. Cách trung tâm 11km, nằm trong khu dân cư sầm uất với nhiều biệt thự của người SG, 𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐫𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐚̆𝐧 𝐦𝐚̂𝐲 rất đẹp, bên cạnh có nhiều quán cafe , 𝐡𝐨𝐦𝐞𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠( 𝐍𝐚̆́𝐧𝐠 𝐗𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐚̀𝐨, 𝐒𝐨̛𝐧 𝐓𝐢̣𝐧𝐡, 𝐂𝐚𝐟𝐞 𝐨̂𝐧𝐠 Đ𝐢𝐞̂̀𝐧)…
🎗𝐕𝐞̂̀ đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐚́: 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐋𝐨̣̂ 𝟐𝟎 và nằm cách đường tránh TP Đà Lạt từ Đèo Prenn lên Xuân Thọ chỉ 200m. Sau này đi từ sân bay về Xuân Thọ sẽ gần hơn từ sân bay về TP Đà Lạt 3km.
🎗𝐕𝐞̂̀ 𝐐𝐮𝐲 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡: 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̣ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐐𝐮𝐲 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 𝐋𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐨̂ 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐗𝐚𝐧𝐡, 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐓𝐏 Đ𝐚̀ 𝐋𝐚̣𝐭, 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐨̛̉ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 Đ𝐋 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̣- 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐂𝐚̂̀𝐮 Đ𝐚̂́𝐭. Có khí hậu đẹp nhất ĐL, nhiều điểm săn mây nổi tiếng.
🎗Năm 2022 𝐓𝐏 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐜𝐨𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 đ𝐞̀𝐨 𝐏𝐫𝐞𝐧𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̣ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐚̀𝐢 𝟗,𝟒𝐤𝐦 . Như vậy đi từ sân bay về 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̣ sẽ gần hơn từ sân bay về Đà Lạt.
🎗Có nhiều Doanh nghiệp lớn về Xuân Thọ đầu tư gồm:𝐍𝐨𝐯𝐚𝐥𝐚𝐧𝐝, Phương Trang…Riêng Novaland sang đầu năm 2022 sẽ khởi công dự án.
🎗Các tiện ích như trường học, chợ, Ubnd, trạm y tế đều gần bên.
🎯𝐏𝐡𝐚́𝐩 𝐋𝐲́: sổ riêng, sang tên công chứng nhanh gọn.
👉 Đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐨̂ đ𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̂́𝐦 𝐡𝐨𝐢 𝐜𝐨́ 𝐬𝐚̆̃𝐧 𝐭𝐡𝐨̂̉ 𝐜𝐮̛, 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢, 𝐯𝐢𝐞𝐰 đ𝐞̣p
💵 Giá bán : 27 tỉ thương lượng chính chủ.

Đang cập nhật...